നക്ഷത്രഫലം 2023 നവംബർ 12 മുതൽ 18 വരെ ജ്യോതിഷ പണ്ഡതൻ സജീവ് വി .ശാസ്താരം തയ്യാറാക്കിയ നക്ഷത്രഫലം രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളിൽ ജ്യോതിഷപംക്തികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതനാണ് സജീവ് വി .ശാസ്താരം 
ചങ്ങനാശേരി പെരുന്ന സ്വദേശിയാണ് 
ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ 
 96563 77700

🟤അശ്വതി : രോഗദുരിതങ്ങള്ക്ക് ശമനം കണ്ടുതുടങ്ങും. ഏര്പ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളില് വിജയം. വിദ്യാഭ്യാസപരമായും തൊഴില്പരമായും ഉയര്ന്നവിജയം കൈവരിക്കും. സുഹൃദ് -ബന്ധു ജന സമാഗമം , ദാമ്പത്യ ജീവിത സൗഖ്യം. വിവാഹ ആലോചനകളിൽ  അനുകൂല തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ സാധിക്കും . 

🔵ഭരണി : ഗൃഹത്തില് ശാന്തത കൈവരും. കലാരംഗത്തു മികച്ച നേട്ടം. ജീവിതപങ്കാളിക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉന്നതി. ബന്ധുക്കള് നിമിത്തം നേട്ടം. പൈതൃകസ്വത്തിന്റെ അനുഭവമുണ്ടാകും.  ചികിത്സകൾ വഴി രോഗശമനം ,.
 
🟠കാർത്തിക :  യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിവരും.  ബിസിനസില് മികച്ച നേട്ടം. അനാവശ്യ ഭീതികളിൽനിന്നു മോചനം. വാഹനയാത്രകള് കൂടുതലായി വേണ്ടിവരും. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് ചെറിയ വിഷമതകൾ ,  ബന്ധുക്കൾവഴി  നേട്ടം .ഗൃഹോപകരണങ്ങള് മാറ്റി വാങ്ങുവാൻ സാധിക്കും . 

🟡രോഹിണി : കർമ്മ രംഗം പുഷ്ടിപ്പെടും. പ്രവർത്തന  വിജയം നേടും. കുടുംബത്തിൽ  നിലനിന്നിരുന്ന കലുഷിതാന്തരീക്ഷം ശമിക്കും. ജോലിക്കുള്ള ശ്രമം  വിജയിക്കും. ധനപരമായി ചെറിയ  നേട്ടം. ക്ഷേത്രദർശനം , ഉത്സാഹം കുറഞ്ഞിരിക്കും , തൊഴിൽ രംഗത്ത്   ശാന്തതയുണ്ടാകും.

🟢മകയിരം  രോഗദുരിതങ്ങളിൽനിന്ന്  മോചനം.  സ്വന്ത പ്രയത്നം കൊണ്ട് തടസങ്ങൾ  തരണം ചെയ്യും. കഴിവുകള്ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. വാസഗൃഹമാറ്റം ഉണ്ടകാനിടയുണ്ട്. അനീതിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കും . ഒന്നിലധികം മാർഗങ്ങളിൽ   ചെറിയ ധനാഗമം.അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് രോഗാരിഷ്ടതകൾ . 

🔴തിരുവാതിര : ഭക്ഷണകാര്യത്തിൽ  ശ്രദ്ധ കുറയും. ബന്ധുക്കൾ  വഴി  കാര്യസാദ്ധ്യം . പ്രണയബന്ധങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം.ബിസിനസില് അവിചാരിത നേട്ടം. മുമ്പ്  കടം നല്കിയിരുന്നു പണം തിരികെ കിട്ടും. ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിൽ  പുരോഗതി. അത്യാവശ്യ  യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും.

🟢പുണർതം : മാനസിക വിഷമതകൾ  അനുഭവിക്കും. ധനസമ്പാദനത്തിനുള്ള  ശ്രമങ്ങൾ  പരാജയപ്പെടും. സ്വയം തൊഴിൽ  ചെയ്യുന്നവർക്ക്  പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ  നേരിടും. ജീവിത പങ്കാളിക്ക് രോഗദുരിതമുണ്ടാകും. പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ  അലസത വർദ്ധിക്കും .പൊതു രംഗത്തു പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവർക്ക്  പ്രശസ്തി ലഭിക്കും. സുഹൃദ് സഹായം ലഭിക്കും . 

🟣പൂയം : തൊഴിൽ മേഖലയിൽ  അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും. മാനസിക വിഷമതകളിൽ ശമനം മനസിനു സന്തോഷം നല്കുന്ന വാർത്തകൾ കേൾക്കുവാൻ  സാധിക്കും. സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഉയർച്ച  ഉണ്ടാകും.  പണമിടപാടുകളിൽ  കൃത്യത പുലർത്തും . കടം നൽകിയ  പണം തിരികെ ലഭിക്കും.
🟤ആയില്യം : അപ്രതീക്ഷിതമായ ധനനഷ്ടം ഉണ്ടാവാം,   . വിദേശത്തുനിന്ന് നാട്ടിൽ  തിരിച്ചെത്താൻ  സാധിക്കും. തൊഴിലിൽ അവിചാരിത തടസ്സങ്ങൾ, സാധിച്ചെടുക്കാൻ  വിഷമമെന്നു കരുതിയ പല കാര്യങ്ങളും സാധിക്കും ,  അകന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്ന  ബന്ധുക്കൾ   ഒന്നിക്കും.  

🔵മകം : ഭക്ഷണസുഖം വർദ്ധിക്കും, ഗൃഹോപകരണങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾക്കു സാദ്ധ്യത , കുടുംബത്തില് നിലനിന്നിരുന്ന അസ്വസ്ഥതകള് ശമിക്കും. ബന്ധുജന സഹായം ലഭിക്കും,  ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കു പുതിയ  ജോലി ലഭിക്കും, വ്യാപാര വിജയം,  വ്യവഹാരങ്ങളിൽ വിജയം . 


🟠പൂരം : ഔദ്യോഗികരംഗത്ത് നേട്ടം കൈവരിക്കും. പുതിയ ജോലികൾക്ക്  ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവർക്ക്  അനുകൂല സാഹചര്യം. ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാകും.  യാത്രകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാകും. പ്രണയസാഫല്യം  കൈവരിക്കും മനസിനിണങ്ങിയ ജീവിത പങ്കാളിയെ ലഭിക്കും. വാഹനത്തിന്  അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ . 
 
🟡ഉത്രം : പ്രവർത്തന രംഗത്ത്  നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ,  പുതിയ സുഹൃദ്ബന്ധങ്ങൾ  ഉടലെടുക്കും. കുടുംബസുഖം ഉണ്ടാകും. ബന്ധുഗുണം ഉണ്ടാകും. അകന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്ന ബന്ധുക്കൾ  ഒന്നിക്കും. പഠനനിലവാരം ഉയരും. ബിസിനസില് നേട്ടങ്ങൾ  കൈവരിക്കും. പണമിടപാടുകളിൾ  നേട്ടങ്ങൾ.പൊതുവെ വിശ്രമം കുറഞ്ഞിരിക്കും .

🔴അത്തം : ഔദ്യോഗികരംഗത്ത് തിരിച്ചടികൾ .  ബിസിനസ്സിൽ   ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ . പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന മേഖലയില്നിന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച നേട്ടങ്ങൾ  ലഭിക്കുവാൻ  സാദ്ധ്യത കുറവ് . ബന്ധുജനങ്ങൾ  മുഖേന ബുദ്ധിമുട്ടുകള്. കുടുംബത്തില് അസ്വസ്ഥതകൾ . ഉദരസംബന്ധമായ വൈഷമ്യങ്ങള് നിരന്തരം അലട്ടും.സന്താനങ്ങൾക്ക്  പുരോഗതി . 

🟣ചിത്തിര : സാമ്പത്തിക  സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. പ്രവര്ത്തനരംഗത്ത് ശോഭിക്കും. ആലോചിക്കാതെ ചെയ്തുപോയ കാര്യങ്ങളുടെ അനന്തരഫലത്താൽ വിഷമിക്കും . സ്വപ്രയത്നത്താൽ  തടസങ്ങൾ തരണം ചെയ്യും. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പ്രവേശനം ലഭിക്കും.ബന്ധുഗുണം അനുഭവിക്കും ,ഗൃഹനിര്മാണത്തില് പുരോഗതി. സ്വഗൃഹത്തില് നിന്നു വിട്ടുനില്ക്കേണ്ടിവരും.


🟤ചോതി : പുതിയ സംരംഭങ്ങളിൽ  ഏർപ്പെട്ട്  വിജയിക്കും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അംഗീകാരവും അഭിനന്ദനവും ലഭിക്കും  ജോലിയിൽ   താല്പര്യം വർധിക്കും . എതിരാളികൾക്ക് ക്കൾക്കു മേൽ  വിജയം. സാമ്പത്തിക വിഷമതകൾ മറികടക്കും, വിവാഹമോചനക്കേസുകള് നടത്തുന്നവര്ക്ക് ഒത്തുതീര്പ്പിനുള്ള അവസരം. ബന്ധുഗുണം അനുഭവിക്കും . 

🔵വിശാഖം : താൽക്കാലിക  ജോലി സ്ഥിരപ്പെടും. പരീക്ഷകളിൽ  ഉന്നത വിജയം. പണമിടപാടുകളിൽ  കൃത്യത പുലര്ത്തും. പ്രണയബന്ധങ്ങൾ  അംഗീകരിക്കപ്പെടും .  രോഗാവസ്ഥയില് കഴിയുന്നവര്ക്ക് ആശ്വാസം. ഭക്ഷണസുഖം വർദ്ധിക്കും . മാനസികമായ  സ്വസ്ഥതകൾ  ശമിക്കും. ഉദരവ്യാധികളിൽനിന്നു  മോചനം.

🟠അനിഴം :  ചികിത്സകളിൽ  കഴിയുന്നവർക്കു  ആശ്വാസം. സ്വകുടുംബത്തില്നിന്ന് അകന്നുകഴിയേണ്ടിവരും. പണമിടപാടുകളിൽ  നേട്ടം. ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ നിലനിന്നിരുന്ന   അകല്ച്ച കുറയ്ക്കുവാന് സാധിക്കും. മംഗളകര്മങ്ങളില് സംബന്ധിക്കും.തൊഴിലന്വേഷണങ്ങളിൽ വിജയം, താല്ക്കാലിക ജോലികള് സ്ഥിരപ്പെടാന് സാധ്യത. 

🟡തൃക്കേട്ട : ബുദ്ധിപരമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കും. ശത്രുക്കൾക്കുമേൽ  വിജയം കൈവരിക്കും. മനസിനു സുഖം നല്കുന്ന വാർത്തകൾ  കേള്ക്കും. അലസത വെടിഞ്ഞ് മുന്നേറാൻ  സാധിക്കും. തർക്കങ്ങളിലേർപ്പെട്ട് സമയം പാഴാക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഔഷധ സേവയെത്തുടർന്ന്  രോഗശമനം. പുതിയ വീടു വാങ്ങാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും . 
🔴മൂലം : സാമ്പത്തിക  നേട്ടം കൈവരിക്കും. പിരിഞ്ഞുകിട്ടാനുണ്ടായിരുന്ന കടം ലഭിക്കും. വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങള്ക്കുള്ള പുതിയ  ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങും. ബന്ധുക്കള് നിമിത്തം നേട്ടം. പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക്  പ്രശസ്തി വർദ്ധന .. ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന  തൊഴിലിൽ  നേട്ടം. ജീവിത സുഖം വർദ്ധിക്കും . തൊഴിൽപരമായ സ്ഥാനക്കയറ്റം ഉണ്ടാകും  ആരോഗ്യം പുഷ്ടിപ്പെടും.

🟤പൂരാടം:   ഔദ്യോഗികരംഗത്ത് അംഗീകാരം നേടും. ആഗ്രഹങ്ങള് സഫലമാകും.  തെഴിലിൽ  നേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനാന്തരീക്ഷം സംജാതമാകും. സന്താനഗുണം വർധിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ വിജയം. മേലധികാരികളുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കും . രോഗശമനമുണ്ടാകും. ധനപരമായ വിഷമതകൾ ശമിക്കും . 

🟠ഉത്രാടം:      സാമൂഹിക സേവനത്തിൽ  ഏർപ്പെടും. . സർക്കാരിൽനിന്ന്  ആനുകൂല്യങ്ങൾ  ലഭിക്കും. വിദ്യാർഥികൾക്ക്  പരീക്ഷകളില് ഉന്നതവിജയം. ഭൂമി ഇടപാടിൽ  കാലതാമസം  പ്രതീക്ഷിക്കാം. വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നവര്ക്ക് ഉത്തമബന്ധം ലഭിക്കും. സുഹൃദ് സ മാഗമം ഉണ്ടാകും.കാലാവസ്ഥാ ജന്യ രോഗങ്ങൾ  പിടിപെടാം . 

🟡തിരുവോണം  : ബിസിനസില്നിന്നു നേട്ടം. മനസുഖം വർദ്ധിക്കും . ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന്  ധനലാഭം. ഗൃഹം മോടിപിടിപ്പിക്കും. വാഹനത്തിന്  അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വേണ്ടിവരും , ഏറ്റെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ  ഭംഗിയായി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ  സാധിക്കും. സഹോദരഗുണമുണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കൾ  വഴി നേട്ടമുണ്ടാകും.

🔴അവിട്ടം : വളരെക്കാലമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം നിറവേറും. പുതിയ സുഹൃദ്ബന്ധങ്ങൾ  ഉണ്ടാകും. വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നവർക്ക്  വിവാഹക്കാര്യത്തിൽ  തീരുമാനം. വിദ്യാർഥികൾക്ക്  ഉപരിപഠനത്തിന് സാധ്യത.    സാമ്പത്തിക മായി ചെറിയ വിഷമതകള് നേരിടും. ബന്ധുജന  സഹായം ലഭിക്കും ,

🟣ചതയം : പൊതു രംഗത്തു പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവർക്ക്  പ്രശസ്തി. വിദേശത്തുനിന്നു തിരികെ നാട്ടിൽ  എത്താൻ  സാധിക്കും. ജോലിയുടെ ഭാഗമായി  യാത്രകൾ  നടത്തേണ്ടിവരും. അവസരത്തിനൊത്തു പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതിലൂടെ ദുരന്തങ്ങൾ  ഒഴിവാകും. വിവാഹ ആലോചനകൾ നീണ്ടുപോകും , ബന്ധു ജന സഹായം  ലഭിക്കും.
🟢പൂരുരുട്ടാതി:  കടം നല്കിയ പണം തിരികെ ലഭിക്കും. ബന്ധു സമാഗമം ഉണ്ടാകും. സര്ക്കാരിൽ നിന്നും  ആനുകൂല്യങ്ങൾ  ലഭിക്കും. വ്യവഹാര വിജയം. മേലധികാരികളുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കും . സഹോദരസ്ഥാനീയരിൽനിന്നും  ഗുണാനുഭവം. ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകും,  വ്യവഹാരങ്ങളിൽ തിരിച്ചടികൾ.

🟣ഉത്രട്ടാതി : വിദ്യാർഥികൾക്കു  മത്സരപ്പരീക്ഷകളിൽ  ഉന്നത വിജയം. ഔദ്യോഗികരംഗത്ത് അംഗീകാരം. വിവാഹക്കാര്യത്തിൽ  ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കും. കര്മ്മരംഗം പുഷ്ടിപ്പെടും. വിവാഹ തീരുമാനം മാറ്റിവയ്ക്കും  പങ്കെടുക്കും.കുടുംബത്തില് സുഖക്കുറവുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യപരമായ അസ്വസ്ഥത ഉടലെടുക്കും. ധൃതിപിടിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടിവരും.

🔵രേവതി :  വിദ്യാര്ത്ഥികൾക്ക്  ഉപരിപഠനത്തിന് പ്രവേശനം . കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്ന്  ധനലാഭം. കുടുംബത്തില് സമാധാനം ഉണ്ടാകും. പ്രധാന തൊഴിലിൽ നിന്നല്ലാതെ ചെറിയവരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കാം   .  രോഗശമനം ഉണ്ടാകും. വിവാഹാലോചനകളിൽ  തീരുമാനം. നേത്രരോഗത്തിന് ചികിത്സ തേടേണ്ടി വരും . മംഗള കർമ്മങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കും . പിതാവിനോ പിതൃതുല്യരായവർക്കോ രോഗദുരിത സാദ്ധ്യത.
Previous Post Next Post