നക്ഷത്രഫലം 2023 നവംബർ 19 മുതൽ നവംബർ 25 വരെ പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതൻ സജീവ് വി . ശാസ്താരം എഴുതിയ നക്ഷത്രഫലം

നക്ഷത്രഫലം 2023  നവംബർ 19  മുതൽ  നവംബർ 25  വരെ പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതൻ സജീവ് വി . ശാസ്താരം എഴുതിയ നക്ഷത്രഫലം 


കഴിഞ്ഞ  രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളിൽ ജ്യോതിഷ പംക്തികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതനാണ് സജീവ് വി ശാസ്താരം 
ചങ്ങനാശേരി പെരുന്ന സ്വദേശിയാണ്
 ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾക്ക് 
 96563 77700 എന്ന നമ്പരിൽ ബന്ധപ്പെടുക 


 
🔴അശ്വതി  : പൊതു  പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവര്ക്ക് പ്രശസ്തി. ഔദ്യോഗികപരമായ യാത്രകള് വേണ്ടിവരും. മത്സരപ്പരീക്ഷകള്, ഇന്റര്വ്യൂ എന്നിവയില് വിജയിക്കുവാന് സാധിക്കും. ബിസിനസ് നടത്തുന്നവര്ക്ക് വിജയം. ദേഹസുഖം വര്ധിക്കും. വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നവര്ക്ക് അനുകൂലഫലം. ഗൃഹനിര്മാണത്തില് പുരോഗതി. 

🔴ഭരണി : സന്താനങ്ങളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവര്ക്ക് അനുകൂല ഫലം  ലഭിക്കും. കൂട്ടുകെട്ടുകള്മൂലം ആപത്തില്പ്പെടാം. സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കംപാലിക്കുവാന് പലപ്പോഴും കഴിയാതെവരും. മറ്റുള്ളവരില്നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കും. രോഗദുരിതങ്ങള്ക്ക് ശമനം കണ്ടുതുടങ്ങും. 

🔴കാർത്തിക   : ഏര്പ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളില് വിജയം.  വിദ്യാഭ്യാസപരമായും തൊഴില്പരമായും ഉയര്ന്നവിജയം കൈവരിക്കും. ജീവിതപങ്കാളിക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉന്നതി. ബന്ധുക്കള് നിമിത്തം നേട്ടം. പൊതുപ്രവര്ത്തനങ്ങളില് വിജയം. പൈതൃകസ്വത്തിന്റെ അനുഭവമുണ്ടാകും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കും. 
🔴രോഹിണി :  വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നവര്ക്ക് അനുകൂലഫലം. സ്വന്തമായി ബിസിനസ് നടത്തുന്നവര്ക്ക് മികച്ച ലാഭം. ബന്ധുജനഗുണം വര്ധിക്കും. പുണ്യസ്ഥലങ്ങള് സന്ദര്ശിക്കും. മാനസികമായി നിലനിന്നിരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങള് സാധിക്കും. പുതിയ വസ്ത്രം ഉപഹാരമായി ലഭിക്കുവാൻ  ഇടയുള്ളവാരമാണ്. 

🔴മകയിരം  : മാനസിക സംഘർഷം അധികരിക്കും ,  ഉദ്ദേശിച്ച പല കാര്യങ്ങളും സുഗമമായി മുന്നോട്ട് പോയിയെന്നുവരില്ല. വിശ്രമം കുറയും. ധനപരമായ അധികച്ചെലവുകൾ . കാലാവസ്ഥാ ജന്യരോഗങ്ങള്ക്ക് സാധ്യത.  വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവർ  ഭവനമാറ്റത്തിന് ആലോചിക്കും.

🔴തിരുവാതിര  : പലതരത്തില് നിലനിന്നിരുന്ന വിഷമതകള്ക്ക് ശമനം ഉണ്ടാകും. ഒന്നിലധികം മാര്ഗങ്ങളില് ധനാഗമം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഭൂമിയില് നിന്നുള്ള ആദായം ലഭിക്കും. വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങാനുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും . ബിസിനസില് നേട്ടങ്ങള്. കലാരംഗത്ത് പലതരത്തിലുള്ള അംഗീകാരങ്ങള് ലഭിക്കും. 

🔴പുണർതം :ഗുണഫലങ്ങള്  അധികരിച്ചു നിൽക്കുന്ന വാരമായിരിക്കും . മാതാപിതാക്കളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കും. ബന്ധുജനഗുണമനുഭവിക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് മേലധികാരികളുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ഇഷ്ടസ്ഥലത്തേയ്ക്ക് മാറ്റം ലഭിക്കും. തൊഴിലന്വേഷകര്ക്കും അനുകൂലഫലങ്ങള് പ്രതീക്ഷിക്കാം. 

🔴പൂയം : ബന്ധുജനങ്ങളില് നിന്നുള്ള ഗുണാനുഭവങ്ങള് കിട്ടും. യാത്രകള് വേണ്ടിവരും. അകന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്ന ബന്ധുക്കള് പിണക്കം മതിയാക്കും. രോഗാവസ്ഥയിലുള്ളവര്ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ഗൃഹോപകരണങ്ങള് പുതുതായി വാങ്ങും. സുഹൃത്തുക്കള്ക്കായി പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരും. ദാമ്പത്യജീവിതത്തില് നിലനിന്നിരുന്ന അസ്വസ്ഥതകള് ശമിക്കും.
 
🔴ആയില്യം : ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായ ഫലങ്ങള് അനുഭവിക്കും. ശാരീരികമായി നിലനിന്നിരുന്ന വിഷമങ്ങള് ശമിക്കും. പണമിടപാടുകളില് നഷ്ടങ്ങള്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് നിലനില്ക്കുന്നത്. മംഗളകര്മങ്ങളില് സംബന്ധിക്കും. ഗൃഹനിര്മാണത്തില് പുരോഗതി കൈവരിക്കും. വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് പഠനത്തില് മികവുപുലര്ത്തുവാൻ  സാധിക്കും. 

🔴മകം : പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങള് ഒന്നൊന്നായി തരണംചെയ്യും. സാമ്പത്തികവിഷമങ്ങള് നേരിടുമെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കള്, ബന്ധുക്കള് എന്നിവരുടെ സഹായത്താല് അവ തരണം ചെയ്യും. ഭൂമി വിൽക്കുന്നതിനുള്ള  പരിശ്രമം വിജയിക്കും. തൊഴിലന്വേഷകര്ക്ക് ജോലി ലഭിക്കും. വളർത്തുമൃഗങ്ങളാൽ  പരിക്കേല്ക്കുവാന് സാധ്യതയുണ്ട്. 

🔴പൂരം :   ഗുണാനുഭവങ്ങള് വര്ധിച്ചുനില്ക്കുന്ന വാരമാണ് ,  ഏര്പ്പെടുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് വിജയം കൈവരിക്കും. സാമ്പത്തികമായി നിലനിന്നിരുന്ന വിഷമതകള് ശമിക്കും. മാനസിക സംതൃപ്തി അധികരിക്കും  സഹോദരങ്ങളില്നിന്നുള്ള സഹായം ലഭിക്കും. തൊഴിലില് ഉത്തരവാദിത്വം വര്ധിക്കും. പ്രണയസാഫല്യമുണ്ടാകും. 

🔴ഉത്രം : മനസ്സിൽ അനാവശ്യചിന്തകള് വര്ധിക്കും. മറ്റുള്ളവരാൽ സ്വസ്ഥത കുറയും . ജീവിതസുഖം വര്ധിക്കും. സ്വന്തം കഴിവിനാല് കാര്യങ്ങള് സാധിക്കും. യാത്ര വേണ്ടിവരും. ഗൃഹോപകരണങ്ങള് വാങ്ങും. പിതൃസ്വത്ത് ലഭിക്കുകയോ പിതാവില് നിന്ന് അനുഭവഗുണമുണ്ടാവുകയോ ചെയ്യും. 
🔴അത്തം : ദാമ്പത്യഭിന്നതകള് ശമിക്കും. ആരോഗ്യപുഷ്ടിയുണ്ടാകും. വാഹനസംബന്ധിയായ പണച്ചെലവുണ്ടാകും. ഉത്തരവാദിത്വം വര്ധിക്കും. പല പ്രധാന പ്രവൃത്തികളും സമയബന്ധിതമായി ചെയ്തുതീര്ക്കേണ്ടിവരും. കുടുംബത്തിലെ മുതിര്ന്ന അംഗങ്ങള്ക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അരിഷ്ടത നേരിടും. 

🔴ചിത്തിര :  സന്താനങ്ങളെക്കൊണ്ടുള്ള സന്തോഷം. വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ഉയര്ന്നവിജം. മാനസികമായി നിലനിന്നിരുന്ന സംഘര്ഷം അയയും. ഒന്നിലധികം മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ധനലാഭം . വിശ്രമം കുറയും. വാക്കുതര്ക്കങ്ങളിലേര്പ്പെടും .  ബന്ധു  ഗൃഹങ്ങൾ സന്ദര്ശിക്കും. സഹോദരങ്ങള്ക്കായി പണച്ചെലവുണ്ടാകും. 

🔴ചോതി :  ബിസിനസ്സ് , കാര്ഷികമേഖലകളിൽ  നിന്നു നേട്ടം. അകന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്ന ബന്ധുക്കള് ഒന്നിക്കും. പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ  പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവര്ക്ക് വിജയം. അഭിപ്രായഭിന്നതകള് ശമിക്കുകവഴി കുടുംബസുഖം വര്ധിക്കും. അശ്രദ്ധ മൂലം  ചെറിയ വീഴ്ച, പരിക്ക് എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യത.  ഏർപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം നേടും. 

🔴വിശാഖം  : വിവാഹ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനം  ഉണ്ടാകും. മാതാപിതാക്കളുമായി അഭിപ്രായഭിന്നത ഉണ്ടായേക്കാം. സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങള് മുന്നോട്ട് നീങ്ങും. ദാമ്പത്യസുഖവര്ധന. ഏറ്റെടുത്ത ജോലികള് പൂര്ത്തീകരിക്കും. അനാവശ്യ വസ്തുക്കൾക്കായി പണം ചെലവിടും . അലസത വർദ്ധിക്കും . 

🔴അനിഴം :    വ്യവഹാരവിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാം ,  സുഹൃദ്‌ജന സമാഗമം ,  യാത്രകള് വേണ്ടിവരും. വിശ്രമം കുറയും. മേലധികാരികളുടെ അപ്രീതി സമ്പാദിക്കുവാൻ ഇടയുള്ളതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക . അഭിമാനക്ഷതം സംഭവിക്കാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും . സൽ സന്താനയോഗമുള്ള കാലമാണ്. 

🔴തൃക്കേട്ട : സുഹൃത്തുക്കളുമായി കലഹങ്ങള്ക്കു സാധ്യത. ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ജോലികളിൽ ഇടപെടേണ്ടിവരും. പണമിടപാടുകളില് ചതിവു പറ്റാന് സാധ്യത. പിതാവിന് അരിഷ്ടതകള്,  വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നവർക്ക്  ഉത്തമ ബന്ധം ലഭിക്കുവാൻ അല്പം കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.
🔴മൂലം  അപ്രതീക്ഷിത ധനനഷ്ടം നേരിടും. വാഹനം, ഭൂമി എന്നിവ വാങ്ങാനുള്ള തീരുമാനം നീളും ,  ലഹരിവസ്തുക്കളില് താല്പര്യം വര്ധിക്കും. വിലപ്പെട്ട രേഖകള് കൈമോശം വരാനിടയുണ്ട്. കഴിയുന്നതും ദീര്ഘയാത്രകള് ഒഴിവാക്കുക, ബന്ധുജന സഹായമ കുറയും. 

🔴പൂരാടം :. അനുകൂലമായി അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാലമാണ് ,  സര്ക്കാര് ജീവനക്കാര്ക്ക് പ്രമോഷന് ലഭിക്കും. ഇന്റര്വ്യൂവില് നേട്ടം കൈവരിക്കും. പുതിയ  ജോലി ലഭിക്കുവാനും സാധ്യത. പ്രേമബന്ധങ്ങളില് ഏര്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. സന്താനങ്ങളെക്കൊണ്ട് അനുഭവഗുണം. 

🔴ഉത്രാടം :മാനസികമായ  ശാന്തത  . ദീഘകാലമായി നിലനിന്നിരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കും , വാസസ്ഥാനമാറ്റത്തിനു  യോഗം . ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം, ഇഷ്ടസ്ഥാന ലബ്ധി എന്നിവയുണ്ടാകും. പണച്ചെലവുള്ള കാര്യങ്ങളില് ഏര്പ്പെടും. പൊതുപ്രവര്ത്തകർക്ക്  പിന്തുണയേറും.  

🔴തിരുവോണം :ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. അവിചാരിതമായി  പണച്ചെലവുണ്ടാകും ,പുതിയ ജോലിക്കുക്ക  ശ്രമങ്ങള് വിജയം കൈവരിക്കും. സ്വന്തം ബിസിനസ്സിൽ  നിന്നു ധനലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം.. മത്സരപ്പരീക്ഷ, ഇന്റര്വ്യൂ ഇവയില് വിജയിക്കും. പുതിയ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾക്ക് വസ്തുക്കള്ക്കു പണം മുടക്കും.

🔴അവിട്ടം : അലസത വർദ്ധിക്കും , . രാഷ്ട്രീയരംഗത്തു പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവര്ക്ക് എതിര്പ്പുകള് നേരിടേണ്ടി വരും. സഞ്ചാരക്ലേശം വര്ധിക്കും. ലഹരി വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുവാൻ സാധിക്കും, അന്യരുടെ  ഇടപെടൽ  മൂലം കുടുംബത്തില് ചില്ലറ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം.   കേസ്, വ്യവഹാരങ്ങള് എന്നിവയിൽ വിജയം. 

🔴ചതയം : അനുകൂല ഫലങ്ങള് ലഭിക്കുവാന് സാധ്യതയുള്ള വാരമാണ്, നലാഭമുണ്ടാകും. ഭക്ഷണസുഖം വര്ധിക്കും. കടങ്ങള് വീട്ടുവാന് സാധിക്കും. മനസിനിണങ്ങിയ ജീവിതപങ്കാളിയെ ലഭിക്കും. സന്താനങ്ങള്ക്ക് ഉന്നമനമുണ്ടാകും. നേത്രരോഗ സാധ്യത.

🔴പൂരുരുട്ടാതി :തൊഴിലന്വേഷകര്ക്ക് അനുകൂല ഫലം, സുഹൃത്തുക്കളുടെ  ഇടപെടല് വഴി പെട്ടെന്നുള്ള കാര്യസാധ്യം. മംഗളകരമായ ചടങ്ങുകളിൽ സംബന്ധിക്കും , . കടങ്ങള് വീട്ടുവാനും പണയ ഉരുപ്പടികള് തിരിച്ചെടുക്കുവാനും സാധിക്കും. സഹോദരങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും. 
🔴ഉത്രട്ടാതി മേലുദ്യോഗസ്ഥരില് നിന്ന് പ്രശംസ ലഭിക്കും. ചെറിയ ആരോഗ്യ വിഷംതകൾക്കു സാദ്ധ്യത വാഹനത്തിന് അറ്റകുറ്റപ്പണികള്വേണ്ടിവരും . സഹപ്രവര്ത്തകരുമായി നിലനിന്നിരുന്ന തര്ക്കങ്ങള് പരിഹൃതമാകും.  തടസങ്ങൾ  തരണം ചെയ്യുവാന് സാധിക്കും. 

🔴രേവതി : വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് മനസിനിണങ്ങിയ ജീവിതപങ്കാളിയെ ലഭിക്കും. ബന്ധുജനഗുണം വര്ധിക്കും. പുതിയ വസ്ത്രലാഭം, .വ്യവഹാര വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാം. സ്വജനങ്ങളില് നിന്നുള്ള സഹായം ലഭിക്കും. മംഗള കർമ്മങ്ങളിൽ  സംബന്ധിക്കും
Previous Post Next Post