പാമ്പാടി. കോത്തല പൊറുമ്പുങ്കൽ പി.എസ്.തങ്കപ്പൻ (55) നിര്യാതനായി.പാമ്പാടി. കോത്തല പൊറുമ്പുങ്കൽ പി.എസ്.തങ്കപ്പൻ (55) നിര്യാതനായി. സംസ്ക്കാരം നാളെ  (വെള്ളി) 10.3 ന് പി.ആർ.ഡി.എസ് ഓർവയൽ ശാഖാ സെമിത്തേരിയിൽ. ഭാര്യ. ജയന്തി തങ്കപ്പൻ, മക്കൾ : അഭിജിത്ത്, ആതിര പി.ടി. മരുമക്കൾ. മോനിഷ്,

Previous Post Next Post