ചർച്ച ഫലം കണ്ടു… ട്രക്ക് സമരം പിൻവലിച്ചു 
ട്രക്ക് ഉടമകളുമായി കേന്ദ്രം നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്കൊടുവിൽ ട്രക്ക് സമരം പിൻവലിച്ചു. നാളെ മുതൽ ജോലിയ്ക്ക് കയറാൻ ഡ്രൈവർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയുമായുള്ള യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. നിയമം ഉടൻ പാസാക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടിയെന്ന് ട്രക്ക് ഉടമകൾ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ചകൾ തുടരുമെന്നും അവർ അറിയിച്ചു.
Previous Post Next Post