കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു


ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉണ്ണി അമ്മയമ്പലത്തിൻ്റെ അൽഗോരിതങ്ങളുടെ നാട് എന്ന നോവലിന് ബാലസാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു.
യുവ പുരസ്കാരത്തിന് ആർ. ശ്യാം കൃഷ്ണൻ അർഹനായി. മീശക്കള്ളൻ എന്ന ചെറുകഥാ സമാഹാരത്തിനാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. അമ്പതിനായിരം രൂപയും ഫലകവുമടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്‌കാരങ്ങൾ. 
Previous Post Next Post