യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് : നാളെ മുതൽ ആലപ്പുഴ വഴിയോടുന്ന ചില ട്രെയിനുകൾ കോട്ടയം വഴി തിരിച്ചുവിടും
ആലപ്പുഴ അമ്പലപ്പുഴ പാതയിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്നതിനാലാണ് ട്രെയിനുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നത്.ഗുരുവായൂർ-ചെന്നൈ എഗ്‌മോർ(16128 ) 3, 4, 8, 10, 11, 15 തീയതികളിൽ കോട്ടയം വഴി തിരിച്ചുവിടും.

കോട്ടയം, ചങ്ങനാശേരി, തിരുവല്ല, ചെങ്ങന്നൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്റ്റോപ്പുകളുണ്ടാകും. 4, 6, 11, 13 തീയതികളിൽ 16355 കൊച്ചുവേളി-മംഗലാപുരം അന്ത്യോദയ ദ്വൈവാര എക്‌സ്പ്രസ് കോട്ടയം വഴി തിരിച്ചുവിടും. കോട്ടയത്തും എറണാകുളം ടൗണിലും സ്റ്റോപ്പുണ്ടാകും. 3, 4, 8, 10, 11, 15 തീയതികളിൽ 16603 മംഗലാപുരം സെൻട്രൽ തിരുവനന്തപുരം മാവേലി എക്‌സ്പ്രസ് 20 മിനിറ്റ് വൈകും.
Previous Post Next Post