വിൻസെൻ്റ് ലൂയിസ് ദേശീയ ജനതാ പാർട്ടി (RLM) പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട്.


തിരുവനന്തപുരം: ദേശീയ ജനതാപാർട്ടിയുടെ  (RLM)  പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ടായി  വിൻസെൻ്റ് ലൂയിസിനെ പാർട്ടി സംസ്ഥാന അദ്ധ്യക്ഷൻ  ഡോ. ബിജു കൈപ്പാറേടൻ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തു.
പാർട്ടി സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ്  
പ്രസിഡണ്ട് N.O. കുട്ടപ്പനാണ് വാർത്താ കുറിപ്പിൽ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
നിലവിൽ പാർട്ടി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെല്ലിൻ്റെ സംസ്ഥാന അദ്ധ്യക്ഷനാണ് വിൻസെൻ്റ് ലൂയിസ്.

Previous Post Next Post