പ്രവാസികൾക്ക് ശുഭവാർത്ത; കേരളത്തിൽ നിന്ന് ദുബായിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ ജൂലൈ ഏഴ് മുതൽ
കേരളത്തിൽ നിന്നു ദുബായിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസ് ജൂലൈ ഏഴ് മുതൽ ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനം. ഫ്ലൈ ദുബായ്, എമിറേറ്റ്സ് വിമാനക്കമ്പനികളാണ് ജൂലൈ ഏഴ് മുതൽ സർവീസ് ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.

മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം മുൻപാണ് വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് ഇതു സംബന്ധിച്ച സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചത്. ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നു ജൂലൈ മൂന്ന് മുതൽ തന്നെ സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്.

നേരത്തെ 23 മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സർവീസ് ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ ചില കോവിഡ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച അവ്യക്തത ഉള്ളതിനാൽ ഇതുവരെ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ തീരുമാനം.

Previous Post Next Post