കോവിഡിനൊപ്പം ജീവിക്കുക’ എന്ന പുതിയ പദ്ധതി വെളിപ്പെടുത്തി സിംഗപ്പൂർ


സന്ദീപ് എം സോമൻ 
ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സിംഗപ്പൂർ 

സിംഗപ്പൂർ: കോവിഡിനൊപ്പം ജീവിക്കുക’ എന്ന സമൂലമായ പുതിയ പദ്ധതിയുമായി സിംഗപ്പൂർ.
ഇപ്പോൾ പാൻഡെമിക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയെ അടിസ്ഥാനപരമായി മാറ്റുമെന്ന് സിംഗപ്പൂർ അറിയിച്ചു.
കോവിഡ് -19 നെ നേരിടുന്നതിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ഒരു രാജ്യമായ സിംഗപ്പൂർ പാൻഡെമിക് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉടൻ തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായി മാറ്റുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പനി പോലുള്ള മറ്റ് രോഗങ്ങളെപ്പോലെ കോവിഡിനും ചികിത്സ നൽകുമെന്ന് സിംഗപ്പൂർ അറിയിച്ചു.
സീറോ ട്രാൻസ്മിഷന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. യാത്രക്കാർ‌ക്കായി ക്വാറന്റിൻ ഇല്ലാതാക്കുകയും കേസുകളുടെ അടുത്ത സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാതിരിക്കാനും ദിവസേനയുള്ള കേസ് നമ്പറുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കാതിരിക്കാനും പദ്ധതി ഇടുന്നു.
എന്നാൽ കടകളിലേക്കോ ജോലിക്ക് പോകുവാൻ നിങ്ങൾ പരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.
സിംഗപ്പൂരിലെ മുതിർന്ന മന്ത്രിമാർ ഇത് “കോവിഡിനൊപ്പം ജീവിക്കുന്നതിന്റെ” പുതിയ ജീവിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞു.
കോവിഡ് -19 ഒരിക്കലും പോകില്ല എന്നതാണ് മോശമായ  വാർത്ത. എന്നാൽ  ഇതിനിടയിൽ ഇടയിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് സന്തോഷവാർത്ത, ” എന്ന് സിംഗപ്പൂരിലെ വാണിജ്യ മന്ത്രി ഗാൻ കിം യോംഗ്, ധനമന്ത്രി ലോറൻസ് വോംഗ്, ആരോഗ്യമന്ത്രി ഓങ് യെ കുങ് എന്നിവർ ഈ ആഴ്ച പറയുകയുണ്ടായി.
“വൈറസ് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് തുടരുമെന്നും അതുവഴി സിംഗപ്പൂരിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിലനിൽക്കുമെന്നും എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥമായി പറയുന്നത്.വപപ
Previous Post Next Post