പൂഞ്ഞാർ മണ്ഡലത്തിലുള്ളവർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത; പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന 19 റോഡുകൾ പണിയും, ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു
 ഈരാറ്റുപേട്ട: ഇക്കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന പൂഞ്ഞാർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 19 ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസനിധിയിൽനിന്ന് 80 ലക്ഷം രൂപ ഫണ്ട് അനുവദിച്ച് ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായതായി അഡ്വ. സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കൽ എംഎൽഎ അറിയിച്ചു. ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള റോഡുകളുടെ വിവരം ചുവടെ.ഈരാറ്റുപേട്ട നഗരസഭ 2-ാം വാർഡ് പാറത്തോട് - അംഗൻവാടി റോഡ് -3 ലക്ഷം, 5-ാം വാർഡ് തോട്ടുമുക്ക് - അൻസാർ മസ്ജിദ് റോഡ് - 3 ലക്ഷം, 10-ാം വാർഡ് തേവരുപാറ- മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് റോഡ്- 3 ലക്ഷം, തീക്കോയി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 9-ാം വാർഡ് വേലത്തുശ്ശേരി- 30 ഏക്കർ റോഡ് - 5 ലക്ഷം, പൂഞ്ഞാർ തെക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2-ാം വാർഡ് കല്ലേക്കുളം - നീലോൽമല റോഡ് - 2 ലക്ഷം, 8-ാം വാർഡ് കുന്നോന്നി - ഞാറക്കൽ റോഡ് - 2 ലക്ഷം ,10-ാം വാർഡ് ചോലത്തടം അണുങ്ങുംപടി മുകൾഭാഗം റോഡ് - 3 ലക്ഷം, 11-ാം വാർഡ് പാതാമ്പുഴ - മുളയ്ക്കത്തടം റോഡ് - 3 ലക്ഷം.എരുമേലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2-ാം വാർഡ് ചേനപ്പാടി - ഇടയാറ്റുകാവ് കരിമ്പുകയം റോഡ് -10 ലക്ഷം, 2-ാം വാർഡ് ചിറ്റടിപ്പടി - പുറപ്പ റോഡ് - 5 ലക്ഷം, പാക്കാനം - കാരിശ്ശേരി റോഡ് - 3 ലക്ഷം, മുണ്ടക്കയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 6-ാം വാർഡ് വരിക്കാനി - വണ്ടൻപതാൽ മൂന്നു സെന്റ് കോളനി റോഡ് - 3 ലക്ഷം, 10-ാം വാർഡ് പുഞ്ചവയൽ - കടമാൻ തോട് റോഡ് - 3 ലക്ഷം, തിടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 9-ാം വാർഡ് കാളകെട്ടി - പൊട്ടൻകുളം - നെടിയപാല - ഇരുപ്പൂക്കാവ് റോഡ് - 10 ലക്ഷം, 10-ാം വാർഡ് കൊച്ചുപിണ്ണാക്കാനാട് - കൊച്ചു കാവ് റോഡ് -4 ലക്ഷം.പൂഞ്ഞാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 10-ാം വാർഡ് വാണിയപ്പുര - സ്റ്റേഡിയം റോഡ് - 3 ലക്ഷം, കോരുത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 3-ാം വാർഡ് കൊമ്പുകുത്തി സ്കൂൾ ജങ്ഷൻ - പടിഞ്ഞാറെ കൊമ്പുകുത്തി റോഡ് - 5 ലക്ഷം, കൂട്ടിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2, 3, 11 വാർഡുകളിൽ പെട്ട കൂട്ടിക്കൽ ടൗൺ - പ്ലാപ്പള്ളി - ഈന്തുംപള്ളി റോഡ് - 5 ലക്ഷം, പാറത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 17-ാം വാർഡ് നരിവേലി - മേലാട്ടുതകിടി റോഡ് - 5 ലക്ഷം എന്നീ റോഡുകൾക്കാണ് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് പരമാവധി വേഗത്തിൽ റോഡ് നിർമാണം നടത്തി ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കുമെന്ന് എംഎൽഎ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.


Previous Post Next Post