ന്യൂജെൻ പേഴ്സണൽ ലോണുമായി ​ഗൂ​ഗിൾ; അതിവേ​ഗത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സാഷെ ലോണിനെ കുറിച്ചറിയാം രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷനായ ഗൂഗിൾ പേയിൽ, അടുത്തിടെ വായ്പ സേവനങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. സാധാരണക്കാരുടെ ചെറിയ തോതിലുള്ള വായ്പ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റ് സേവനമാണ്, ആഗോള ടെക് കമ്പനിയായ ഗൂഗിളിന്റെ ഇന്ത്യൻ ഉപവിഭാഗത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ജനപ്രിയ പേയ്മെന്റ് ആപ്പിലൂടെ അവതരപ്പിച്ചത്. വിവിധ ബാങ്കുകളും ബാങ്കിതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും സഹകരിച്ചാണ് ഗൂഗിൾ പേ, സാഷെ ലോൺ പുറത്തിറക്കുന്നത്.

ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക് സഹായം


ഗൂഗിൾ പേയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനുമായി സഹകരിക്കുന്ന ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക്, സാഷെ ലോൺ മുഖേന അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള ധനസഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ 15,000 രൂപ മുതൽ ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക് വായ്പയായി ലഭിക്കും. പ്രതിമാസ തിരിച്ചടവ് തുക (ഇഎംഐ) 111 രൂപ മുതലുള്ള താഴ്ന്ന തുകയിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്നു. അതേസമയം ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വായ്പ സേവനം നൽകുന്ന ഇൻഡിഫൈയുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് ഗൂഗിൾ പേ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷത്തിനുശേഷമാണ്, യുപിഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ സേവനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത്.
സാഷെ ലോൺ

ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, രണ്ടാം തലമുറ പേഴ്സണൽ ലോണുകളാണ് സാഷെ ലോൺ. മുൻകൂട്ടി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന (പ്രീ അപ്രൂവ്ഡ്) ചെറിയ തുകയിലുള്ള വായ്പകളെയാണ് സാഷെ ലോണുകളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവയുടെ കാലാവധി ഏഴ് ദിവസം മുതൽ 12 മാസം വരെയാകുന്നു. ഹ്രസ്വകാലയളവിലേക്ക് നേരിടുന്ന പണത്തിന്റെ ആവശ്യം മറികടക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇതു വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

വളരെ വേഗത്തിൽ സാഷെ ലോൺ അനുവദിക്കുന്നു. പൊതുവേ 10,000 മുതൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വായ്പയായി അനുവദിക്കുക. ചുരുക്കത്തിൽ അടിയന്തരമായി നേരിടുന്ന പണദൗർലഭ്യം മറികടക്കുന്നതിനായാണ് സാഷെ ലോൺ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്. അതേസമയം ഉപഭോക്തൃ കേന്ദ്രീകൃതമായി വായ്പ സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനാൽ, റീട്ടെയിൽ വായ്പ വിപണിയേയും ഇതു ഉടച്ചുവാർക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
സഹകരിക്കുന്ന ബാങ്കുകൾ

പുതിയ വായ്പ സേവനം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്നതിനായി ഗൂഗിൾ ഇന്ത്യ നാല് ബാങ്കിങ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ധാരണയിലെത്തി. ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക്, എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് എന്നിവയാണ് സാഷെ ലോണുകൾക്കായി ഗൂഗിൾ പേയുമായി സഹകരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ രാജ്യത്തെ ടയർ-2 നഗരങ്ങളിലാണ് സാഷെ ലോൺ സേവനം ഗൂഗിൾ പേ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഫിൻടെക് കമ്പനികൾ

ധനകാര്യ സേവന മേഖലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുതുതലമുറ ടെക് കമ്പനികൾ അഥവാ ഫിൻ ടെക് കമ്പനികളുടെ ആവിർഭാവത്തോടെയാണ്, രാജ്യത്തെ വായ്പ സേവനങ്ങളുടെ ശൈലിയിലും പരിഷ്കാരം സംഭവിച്ചത്. മാസവരുമാനവും ശമ്പളവുമൊക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്ക വളരെ വേഗത്തിൽ വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ അവലംബിക്കുന്നത്. അപേക്ഷയുടെ പ്രോസസിങ് നടപടിയൊക്കെ ഫിൻടെക് കമ്പനികൾ വളരെയധികം വേഗത്തിലാക്കിയതാണ് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ചത്.
Previous Post Next Post