പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിയുടെ ബാഗിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തി. 115 പൊതി കഞ്ചാവുമായാണ് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥി പിടിയിലായത്


തിരുവനന്തപുരം: കള്ളിക്കാട് എക്സൈസിൻ്റ മൊബൈൽ യൂണിറ്റായ കെമു നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിൽ
പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിയുടെ ബാഗിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തി. 115 പൊതി കഞ്ചാവുമായാണ് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥി പിടിയിലായത്. വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാഗിനുള്ളിൽ കുപ്പികളിലാക്കിയ നിലയിലായിരുന്നു കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയത്. ആര്യനാട് എക്സൈസ് സംഘത്തിന് ഇവ കൈമാറി. പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.
Previous Post Next Post