കുവൈറ്റ് എയർപോർട്ടിൽ പ്രവാസിയുടെ ബാഗിൽ നിന്നും 3000 ദിനാർ കാണാതായികുവൈറ്റ് വിമാനത്താവളത്തിലെ ട്രാൻസിറ്റ് ഹാളിലെ പൂജാമുറിക്ക് പുറത്തുള്ള ഷെൽഫിൽ സൂക്ഷിച്ച ബാഗിൽ നിന്ന് 3,000 ദിനാർ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായി പ്രവാസി എയർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർക്ക് പരാതി നൽകി. എയർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ പരാതിക്കാരന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം നിരീക്ഷണ ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുകയും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട കക്ഷിയെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്താൽ, പ്രവാസിയെ അറിയിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ യാത്രക്കാരും തങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനും ബാഗുകൾ കരുതലോടെ സൂക്ഷിക്കാനും, ജാഗ്രത പാലിക്കാനും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി
Previous Post Next Post