9 ജില്ലകളിലെ സര്‍ക്കാര്‍, എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളില്‍ ഒന്നു മുതല്‍ പത്തുവരെ ക്ലാസുകള്‍ക്ക് ഇന്ന് അവധി.
തിരുവനന്തപുരം : 9 ജില്ലകളിലെ സര്‍ക്കാര്‍, എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളില്‍ ഒന്നു മുതല്‍ പത്തുവരെ ക്ലാസുകള്‍ക്ക് ഇന്ന് അവധി.

അധ്യാപകര്‍ക്ക് ക്ലസ്റ്റര്‍ പരിശീലനം നടക്കുന്നതിനാലാണ് ഈ ജില്ലകളിലെ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് അവധി. തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, തൃശൂര്‍, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട്, മലപ്പുറം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാര്‍ക്കാട്, ചെര്‍പ്പുളശ്ശേരി ഉപജില്ലകളിലുമാണ് ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കൊല്ലം, കോട്ടയം, എറണാകുളം, വയനാട് ജില്ലകളിലും പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാര്‍ക്കാട്, ചെര്‍പ്പുളശ്ശേരി ഒഴികെ ഉപജില്ലകളിലും പ്രവൃത്തി ദിനമായിരിക്കും. 

ജില്ലാ സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവങ്ങള്‍ നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വയനാട് 24-നും പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാര്‍ക്കാട്, ചെര്‍പ്പുളശ്ശേരി ഒഴികെ ഉപജില്ലകളില്‍ 27-നും എറണാകുളത്തും കൊല്ലത്തും 28-നും കോട്ടയത്ത് 29-നുമാണ് ക്ലസ്റ്റര്‍ പരിശീലനം.

പരിശീലനം നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളില്‍ ഇവിടെ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് അവധിയായിരിക്കും.

 ഏതെങ്കിലും ജില്ലകളില്‍ വ്യാഴാഴ്ച ഉപജില്ല കലോത്സവങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ആ ഉപജില്ലകളില്‍ ക്ലസ്റ്റര്‍ യോഗം മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കാന്‍ അതാത് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടര്‍മാരെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Previous Post Next Post