കൂരോപ്പടയിൽ ബി ജെ.പി സമരത്തിലേയ്ക്ക്.

കൂരോപ്പടയിൽ ബി ജെ.പി സമരത്തിലേയ്ക്ക്.
കൂരോപ്പട .. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് കൂരോപ്പട പഞ്ചായത്ത് പടിക്കൽ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ B J P  പ്രക്ഷോഭംസംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
.ബി ജെ പി  കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ലിജിൻ ലാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ബി ജെ പി കൂരോപ്പാട പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ വർഗീസ് താഴത്ത് അധ്യഷത വഹിക്കും  അയർക്കുന്നം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് മഞ്ജു പ്രദീപ് മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി  സി.ജി. ഗോപകുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും  ശുദ്ധജല ക്ഷാമം  തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ്
ജലമിഷൻ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുക . നവകേരളസദസ്സിന്റ പേരിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാറ്റി നിർത്തി ജനങ്ങളെ വലയ്ക്കുന്ന ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക. ഡിസംബർ മാസം ആയിട്ടും പദ്ധതി നിർവ്വഹണം ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ പദ്ധതി നടത്തിപ്പുകൾ ത്വരി തഗതിയിലാക്കുക. പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കുക. ജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിലാക്കാതെ വഴി വിളക്കുകൾ പുനസ്ഥാപിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സമരം
Previous Post Next Post