ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ഇനി പഴയതുപോലെയല്ല, 'സീറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് പണം നൽകിയാൽ മതി.. വിശദമായി അറിയാം
റെയിൽവേയിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫെം ചെയ്ത ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും പണം അക്കൌണ്ടിൽ നിന്ന് പോകും. തത്കാൽ ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കും വെയിറ്റ്ലിസ്റ്റ് ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇത് സംഭവിക്കും. പണം നൽകാതെ ഉടനടി ഇ-ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. ഐആർസിറ്റിസിയുടെ ഐ-പേ പേയ്‌മെൻ്റ് ഗേറ്റ്‌വേയിൽ മാത്രമേ ഈ ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമാകൂ, 'ഓട്ടോപേ' എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് പ്രകാരം പിഎൻആർ സൃഷ്‌ടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉപയോക്താവിൻ്റെ ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള പണം കുറയ്ക്കുകയുള്ളൂ.

ഐപേ ഓട്ടോപേ ആർക്കൊക്കെ പ്രയോജനകരമാണ്?

ഇപ്പോൾ ഇ-ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കും വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ തത്കാൽ ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കും മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കൂ.

വെയ്‌റ്റിംഗ് ലിസ്‌റ്റ്: ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണമടച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഇ-ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് ഓട്ടോപേയ്‌ക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമാണ്. ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ 3-4 ദിവസത്തിന് ശേഷം പണം തിരികെ വരും.


വെയ്‌റ്റ്‌ലിസ്‌റ്റഡ് തത്കാൽ: ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള തത്കാൽ ഇ-ടിക്കറ്റ്, വെയ്‌റ്റ്‌ലിസ്‌റ്റിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ, ക്യാൻസലേഷൻ ചാർജ്, ഐആർസിറ്റിസി വിനിയൻസ് ഫീസ്, മാൻഡേറ്റ് ചാർജ് എന്നിവ പോലുള്ള ബാധകമായ നിരക്കുകൾ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കും.

ഉടനടി റീഫണ്ട്: ഒരാളെടുത്ത ടിക്കറ്റ് വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലാവുകയും ടിക്കറ്റ് ഫേം ആകാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ , തുക മൂന്നോ നാലോ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ റീഫണ്ട് ചെയ്യും. വെയ്‌റ്റ്‌ലിസ്റ്റ് ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി ഓട്ടോപേ ഫീച്ചർ ചെയ്യുകയും കോൺഫേം ടിക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കാതെ വരികയും ചെയ്താൽ പണം ഉടനടി റീഫണ്ട് ചെയ്യപ്പെടും

ഓട്ടോപേ ഫീച്ചർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം

ഘട്ടം 1: ഐആർസിടിസി വെബ്സൈറ്റിലേക്കോ ആപ്പിലോ പോയി യാത്രാ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകി യാത്രക്കാരുടെ വിവരങ്ങളും നൽകുക.

ഘട്ടം 2: പേയ്‌മെൻ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഘട്ടം 3: ഐ പേ സൂചിപ്പിച്ച നിരവധി പേയ്‌മെൻ്റ് ഗേറ്റ്വേകൾ ഉണ്ടാകും, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്‌തയുടൻ, ഒരു പുതിയ പേജ് തുറക്കും, കൂടാതെ ഓട്ടോപേ, കാർഡ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ഐആർസിറ്റിസി ക്യാഷ്, നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് തുടങ്ങി നിരവധി പേയ്‌മെൻ്റ് ഓപ്‌ഷനുകളും ഉണ്ടാകും.


ഘട്ടം 4: ഓട്ടോപേ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ഈ ഓട്ടോപേപ്പിൽ 3 ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് – യുപിഐ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ്

ഘട്ടം 5: അവയിലൊന്നിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുക.

Previous Post Next Post