ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്… അഞ്ച് ട്രെയിനുകള്‍ റദ്ദാക്കി…


 

പാലക്കാട്: തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട് ഡിവിഷനുകളിലെ വിവിധ സെക്ഷനുകളില്‍ എൻജിനീയറിങ് ജോലികള്‍ നടക്കുന്നതിനാല്‍ ചില ട്രെയിൻ സർവിസുകളില്‍ മാറ്റംവരുത്തിയതായും അഞ്ച് ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കിയതായും റെയില്‍വേ അറിയിച്ചു.

ഷൊർണൂർ ജങ്ഷനില്‍നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഷൊർണൂർ ജങ്ഷൻ -തൃശൂർ എക്സ്പ്രസ് (06461) സ്പെഷ്യല്‍ ട്രെയിൻ, 06455 നമ്പർ ഷൊർണൂർ -കോഴിക്കോട് എക്സ്പ്രസ് എന്നിവ ഫെബ്രുവരി 10, 17, 24 തീയതികളില്‍ റദ്ദാക്കി.

06454 കോഴിക്കോട് -ഷൊർണൂർ എക്സ്പ്രസ് ഫെബ്രുവരി 11, 18, 25 തീയതികളില്‍ റദ്ദാക്കി.

06470 നിലമ്പൂർ -ഷൊർണൂർ എക്സ്പ്രസ്, 06467 ഷൊർണൂർ – നിലമ്പൂർ എക്സ്പ്രസ് ഫെബ്രുവരി 17, 18, 24, 25 തീയതികളില്‍ റദ്ദാക്കി.
Previous Post Next Post