നക്ഷത്രഫലം മാർച്ച് 24 മുതൽ 30 വരെ സജീവ് ശാസ്‌താരം

 ✒️സജീവ് ശാസ്‌താരം 

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ ഏറെയായി മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളിലും TV ചാനലുകളിലും ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതനാണ് സജീവ് വി ശാസ്താരം ....ചങ്ങനാശേരി പെരുന്നയിൽ ഇദ്ധേഹത്തിൻ്റെ ജ്യോതിഷാലയം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് 

ഫോൺ   96563 77700
🟩അശ്വതി   : പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ അന്യരുമായി  കലഹ സാധ്യത. ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളില് ഇടപെടേണ്ടിവരും. പണമിടപാടുകളിൽ അധിക ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക,  . പിതാവിന് രോഗാരിഷ്ടത  അനുകൂലമായി നിന്നിരുന്നവർ എതിർക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും തൊഴിൽ രംഗത്ത് നേട്ടങ്ങൾ,    ഗുവിവാഹം ആലോചിക്കുന്നവർക്ക്  അല്പം കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.


🟧ഭരണി :  അപ്രതീക്ഷിത ധനനഷ്ടം നേരിടും. വാഹനം, ഭൂമി എന്നിവ വാങ്ങാനുള്ള തീരുമാനം അല്പം കൂടി നീട്ടിവയ്ക്കുന്നതുത്തമം.സാമ്പത്തിക വിഷമതകൾ നേരിടുവാനിടയുണ്ട്  . കഴിയുന്നതും ദീർഘ ദൂര യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക,  സ്വകാര്യ  മേഖലയില് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക്  അവിചാരിത തൊഴിൽ നഷ്ടം. 🟩കാർത്തിക   : ഉറ്റ സുഹൃത്തിന്റെ ഇടപെടല് മൂലം അപകടങ്ങളില് നിന്നു രക്ഷ നേടും. നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നു കരുതിയിരുന്ന വസ്തുക്കള് തിരികെ ലഭിക്കും. വാസസ്ഥാനത്തിനു മാറ്റം സംഭവിക്കാം. ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം, ഇഷ്ടസ്ഥാന ലബ്ധി എന്നിവയുണ്ടാകും. പണച്ചെലവുള്ള കാര്യങ്ങളില് ഏര്പ്പെടും. പൊതുപ്രവര്ത്തന രംഗത്തു പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവര്ക്ക് ജനസമ്മിതി.


⬛രോഹിണി   : ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ഗൃഹനവീകരണത്തിനായി  പണം മുടക്കേണ്ടി വരും. സഞ്ചാരക്ലേശം അനുഭവിക്കും, വിദേശയാത്രയ്ക്കുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ  വിജയം കൈവരിക്കും. സന്താനങ്ങളുടെ വിവാഹ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകും, മത്സരപ്പരീക്ഷ, ഇന്റര്വ്യൂ ഇവയില് വിജയിക്കും. സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളിൽ നിന്നുള്ള  അലർജി  പിടിപെടാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. 


🟪മകയിരം  : സഹോദരങ്ങളില്നിന്നുള്ള എതിർപ്പ് മാനസിക വിഷമമുണ്ടാക്കും,  തൊഴിലിൽ  ഉത്തരവാദിത്വം വര്ധിക്കും. പ്രണയസാഫല്യമുണ്ടാകും.  തൊഴില്പരമായി കൂടുതൽ  യാത്രകള് വേണ്ടിവരും. സ്വന്തമായ ബിസിനസ്സിൽ  നിന്ന് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കളെ സഹായിക്കേണ്ടി വരും. 


⬛തിരുവാതിര  : ബന്ധുക്കൾ വഴി  കാര്യസാദ്ധ്യം, മനസ്സിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കും,  ആരോഗ്യപരമായി വാരം നന്നല്ല.,  ഔഷധ സേവ വേണ്ടിവരും, സാമ്പത്തികബുദ്ധിമുട്ട് മൂലം മാറ്റിവെച്ച കാര്യങ്ങളിൽ പുരോഗതി  ഏറ്റെടുത്ത ജോലികൾ  പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. 


🟩പുണർതം  :  ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ധനലാഭം ,  ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂല  ഉത്തരവുകൾ ലഭിക്കാം, തൊഴിൽ പരമമായ മേന്മ. അലസത പിടികൂടും. സന്താനങ്ങൾക്ക് പുരോഗതി. വിദേശത്തു നിന്ന് തിരികെ നാട്ടിലെത്തും,സുഹൃദ് സഹായം ലഭിക്കും, ധനപരമായ ചെലവുകൾ  വർദ്ധിക്കും.


🟦പൂയം  : പ്രധാനപ്പെട്ട  ചില കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെയ്ക്കേണ്ടി വരും,വിവാഹആലോചനകളിൽ പുരോഗതി, വാഹനത്തിന് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, ബിസിനസ്സിൽ ധനനഷ്ടം. ഭക്ഷണ സുഖം കുറയും, ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കുറയും. 


⬜ആയില്യം    : പുതിയ ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ രുചിക്കുവാൻ അവസരം , അനാവശ്യവിവാദങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചാടാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ,  സാമ്പത്തിക വിഷമതകൾ മറികടക്കും, വ്യവഹാരങ്ങളിൽ വിജയം. ഏറ്റെടുത്ത ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കും, ആവശ്യത്തിലധികം മാനസിക സംഘർഷം, വിശ്രമം കുറയും. 


🟥മകം   : യാത്രകളിൽ സന്തോഷം ലഭിക്കും കുടുംബ സുഖ വർദ്ധന , പുണ്യ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും, ഭക്ഷണസുഖം ലഭിക്കും ,പുതിയ വസ്ത്ര-ആഭരണ  ലാഭം. ധനപരമായ ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കും , പിന്നീട് ഉപയോഗമില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്കായി പണം ചെലവിടും, ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന്  അകാരണമായ എതിർപ്പുണ്ടാകും.  


🟧പൂരം    : അവിചാരിത യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും , മാനസിക സന്തോഷം വർദ്ധിക്കും,  സുഹൃത്തുക്കൾ ഒത്തുചേരും, ഗൃഹത്തിൽ   അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വേണ്ടിവരും. , തടസ്സങ്ങൾ മാറി കാര്യപുരോഗതിയുണ്ടാകും,പുതിയ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങും. 


🟦ഉത്രം  : ബിസിനസ്സിൽ പണച്ചെലവ് അധികരിക്കും, ദമ്പതികൾ ഒന്നിച്ച് യാത്രകൾ നടത്തും, തൊഴിൽരംഗത്തു നിന്ന് അവധിയെടുക്കും. പുണ്യസ്ഥല സന്ദർശനം നടത്തും, യാത്രയ്ക്കായി പണച്ചെലവ്, ത്വക് രോഗ സാദ്ധ്യത.


🟫അത്തം   : പുതിയ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും , ആരോഗ്യപരമായ വിഷമതകൾ ശമിക്കും , മനസ്സിൻറെ സന്തോഷം വർദ്ധിക്കും   പണച്ചെലവധികരിക്കും . കുടുംബസമേത യാത്രകൾ നടത്തും, ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ധനലാഭം, അയൽവാസികളുടെ സഹായം ലഭിക്കും 🟫ചിത്തിര  :  ജീവിത പങ്കാളിക്ക് നേട്ടങ്ങൾ , ആരോഗ്യപരമായ വിഷമതകൾ ശമിക്കും , തൊഴിലിൽ  നല്ല മാറ്റങ്ങൾ   നേട്ടങ്ങൾ, മാനസിക സന്തോഷം വർദ്ധിക്കും , കടമിടപാടുകൾ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും.  . വിദേശ ജോലിക്കുള്ള ശ്രമത്തിൽ വിജയിക്കും, കടങ്ങൾ വീട്ടുവാൻ സാധിക്കും.

🟪ചോതി  :  മേലുദ്യോഗസ്ഥരില് നിന്ന് പ്രശംസ ലഭിക്കും. ഇരുചക്ര വാഹനമോടിക്കുന്നവര്ക്ക് പരുക്കിനു സാധ്യത. വാഹനത്തിന് അറ്റകുറ്റപ്പണികള്ക്കു സാധ്യത. സഹപ്രവര്ത്തകരുമായി നിലനിന്നിരുന്ന തര്ക്കങ്ങള് പരിഹൃതമാകും. ഏതുതരത്തിലുള്ള തടസങ്ങളും തരണം ചെയ്യുവാന് സാധിക്കും. പെരുമാറ്റത്തില് കൃത്രിമത്വം കലര്ത്തി വിരോധം സന്പാദിക്കും.

🟥വിശാഖം   : മനസ്സിനിഷ്‌ടപ്പെട്ട  ഭക്ഷണം ലഭിക്കും. ബന്ധുജനങ്ങളെക്കൊണ്ടുള്ള ഗുണം വര്ധിക്കും. വ്യവഹാരം  നടത്തുന്നവർക്ക് വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാം. സ്വജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പിണ്ടതാണ ലഭിക്കും , സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനായി  മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം തേടേണ്ടി വരും. 

⬜അനിഴം  : അടുത്ത ബന്ധുക്കളിൽ  നിന്ന് എതിര്പ്പ് നേരിടും. സ്വന്തമായ  ബിസിനസ്സുകളിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ,  തവണ ദീര്ഘയാത്രകള് വേണ്ടിവരും. വിജയം ഉറപ്പാക്കിയിരുന്ന പദ്ധതികളില് തിരിച്ചടികള് നേരിടും.  തൊഴില്പരമായ മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാം , അന്യദേശ വാസം , പുണ്യസ്ഥല സന്ദര്ശനം എന്നിവയുണ്ടാകും. 

🟥തൃക്കേട്ട  : ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായ ഫലങ്ങള് നിലനില്ക്കുന്നു. തൊഴിൽ രംഗത്ത് ഉയർച്ച , സ്ഥാനലബ്ധി എന്നിവ യുണ്ടാകും. തൊഴിൽപരമായി സ്വദേശം വിട്ടുനില്ക്കേണ്ടിവന്നേക്കാം. ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണയോടെ പ്രണയ ബന്ധിതർക്ക്  വിവാഹം നടത്തുവാൻ സാധിക്കും , സ്വത്ത് തര്ക്കങ്ങളില് മധ്യസ്ഥം വഹിക്കും. 

🟥മൂലം  :  അവിചാരിത ധനലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം,   വിശ്രമം കുറഞ്ഞിരിക്കും . 
 വിദേശ ജോലിക്കുള്ള ശ്രമം വിജയിക്കും,  സാമ്പത്തികവിഷമതകളിൽ നിന്ന് മോചനം, മംഗള കർമ്മങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കും ,  സന്താനങ്ങള്ക്കായി പണം ചെലവിടും. ഭൂമി വിൽപ്പന വഴി  ധനം കൈവശം വന്നുചേരും. 

🟨പൂരാടം : ജീവിതപങ്കാളിയുടെ  രോഗാരിഷ്ടതകൾ ശമിയ്ക്കും , . കലാരംഗത്ത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവര്ക്ക് മികവ് തെളിയിക്കുവാൻ കഴിയും,  ബന്ധുക്കളുടെ വിവാഹം നടക്കുകയും അതില് സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. ബിസിനസ്സിൽ സ്വപ്രയത്നത്തില് വിജയം. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങള് മനസന്തോഷം നല്കും. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള് വര്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. 

⬜ഉത്രാടം : അനാവശ്യചെലവുകൾ വര്ധിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ  വാക്കുകൊണ്ട് വേദനിപ്പിക്കും. ജീവിതസുഖം വർധിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും,  സ്വന്തം കഴിവിനാല് കാര്യങ്ങള് സാധിക്കും. അധികച്ചെലവ്  വേണ്ടിവരും. ഗൃഹോപകരണങ്ങള് വാങ്ങും. പിതൃസ്വത്ത് ലഭിക്കുവാനുള്ള യോഗമുണ്ട്. 

🟦തിരുവോണം  : മാനസികമായ നിരാശ അധികരിച്ചു നിൽക്കും, മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ച ഉദ്ദേശ കാര്യങ്ങൾ  പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുകയില്ല , ആരോഗ്യസ്ഥിതിമോശമായിരിക്കും, മൂത്രായശ രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാം, പണച്ചെലവധികരിക്കും അനാവശ്യ പണച്ചെലവ് ദീഘ ദൂരയാത്രകൾ വേണ്ടിവരും , അടുത്തു പെരുമാറിയിരുന്നവരുമായി ഭിന്നതയുണ്ടാവും. 

🟪അവിട്ടം  : സാമ്പത്തികമായ വിഷമതകൾ നേരിട്ട് വിഷമിക്കും  , സന്താനഗുണമനുഭവിക്കും, ആരോഗ്യപരമായി വിഷമതകൾ, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിയമന ഉത്തരവുകൾ ലഭിക്കാം, തൊഴിൽ രംഗം പുഷ്ടിപ്പെടും.വാഗ്വാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും ,  വാഹനത്തിന്റെ  അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി പണച്ചെലവുണ്ടാകും. 

🟨ചതയം   : രോഗശമനം കൈവരിക്കും, വ്യവഹാരങ്ങളിൽ തിരിച്ചടികൾ, പുണ്യ സ്ഥല സന്ദർശനം നടത്തും  , തൊഴിൽരംഗത്ത് പരിശ്രമത്തിനു തക്ക ഫലം ലഭിക്കും , ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന  പ്രശ്നങ്ങൾ, വാക്കു തർക്കങ്ങൾ എന്നിവ ശമിക്കും, പണമിടപാടുകളിൽ നേട്ടം. 

🟥പൂരുരുട്ടാതി   : വളർത്തു മൃഗങ്ങളാൽ  പരുക്കുകൾക്കു സാദ്ധ്യത , കൈയബദ്ധം മൂലം ധനനഷ്ടം നേരിടാം ,  വിശ്വസിച്ചു നിന്ന സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നുള്ള എതിർപ്പ് മാനസിക വിഷമം ഉണ്ടാക്കും, സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അപ്രീതി, ബിസിനസ്സിൽ നേരിയ എതിർപ്പുകൾ. ദാമ്പത്യ കലഹം അവസാനിക്കും .


⬛ഉത്രട്ടാതി  : ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ച അവസാനിക്കും , സന്താനങ്ങൾക്ക് രോഗാരിഷ്ടത , സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ , ധനപരമായി  അനുകൂലം. സന്താനങ്ങൾക്ക് പുരോഗതി, പുതിയ കോഴ്‌സുകളിൽ പ്രവേശനം, വിശ്രമം കുറയും .

🟩രേവതി   : അടുത്ത ബന്ധുജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള  സഹായം ലഭിക്കും.സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രൊമോഷൻ ലഭിക്കും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് അനുകൂല വാരം , മത്സരപരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം , വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഏര്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്ക്ക് വിജയം  ലഭിക്കും. സന്താനങ്ങളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം.
Previous Post Next Post