മണർകാട് വീട്ടമ്മയുടെ മാല കവര്‍ന്ന കേസില്‍ പൊലീസ് പ്രതിയുടെ രേഖാ ചിത്രം പുറത്ത് വിട്ടുപ്രതിക്കായി തിരച്ചില്‍ ശക്തമാക്കി.
മണര്‍കാട് : വീട്ടമ്മയുടെ മാല കവര്‍ന്ന കേസില്‍ മണര്‍കാട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ ക്രൈം. 57/ 2024 U/s 454,392 IPC പ്രകാരമുള്ള കേസ് രെജിസ്റെര്‍ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. ചുവടെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നത് പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളിന്റെ രേഖാചിത്രമാണ്. ഇയാളെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ചുവടെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന ഫോണ്‍ നമ്പരില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

എസ്.എച്ച്. ഓ മണർകാട് സ്റ്റേഷൻ - 9497947161
എസ്.ഐ മണർകാട്  - 9497980332
മണർകാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ - 04812370288
Previous Post Next Post