യാത്രക്കാർക്ക് ബസിനുള്ളിൽ തന്നെ കുപ്പിവെള്ളവുമായി കെഎസ്ആർടിസി: സേവനം സൂപ്പര്‍ ഫാസ്റ്റ് മുതലുള്ള ബസുകളിൽ
തിരുവനന്തപുരം: യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ബസ്സിനുള്ളില്‍ തന്നെ കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുമായി കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. സര്‍ക്കാര്‍ സംരംഭമായ ഹില്ലി അക്വായുമായി ചേര്‍ന്നാണ് കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. കുപ്പിവെള്ള വിതരണം ആരംഭിക്കുന്നത്.

ഒരു ലിറ്ററിന് 15 രൂപ നിരക്കിൽ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് മുതൽ ഉയർന്ന ശ്രേണിയിലുള്ള എല്ലാ സർവീസുകളിലും ബസ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ശുദ്ധജലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. കൂടാതെ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയെ ആശ്രയിച്ച് എത്തുന്ന മറ്റു യാത്രക്കാർക്കായി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിൽനിന്നും ശുദ്ധജലം നേരിട്ട് വാങ്ങാവുന്നതാണ്.

കൂടാതെ ബൾക്ക് പർച്ചേസിങ് സംവിധാനവും കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി ഹോൾസെയിൽ വിലയിൽ ലിറ്റിറിന് പത്തു രൂപ നിരക്കിൽ ശുദ്ധജലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലിറ്ററിന് 20 രൂപ നിരക്കിൽ കുപ്പി വെള്ള വിതരണം ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുവരികയാണെന്നും കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംരംഭം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വിശ്വാസയോഗ്യമായ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഹില്ലി അക്വാ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഏറ്റവും ശുദ്ധവും കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടും തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്ന ദാഹജലം കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ യാത്രക്കാർക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയാണെന്നും ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫേയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. പറയുന്നു.

Previous Post Next Post