പൊലീസ് സ്ഥാപിച്ച നോ പാർക്കിംഗ് ബോർഡ് എടുത്ത് മാറ്റി കടയുടമയും സംഘവും..കർശന നടപടി…


എറണാകുളം ആലുവയിൽ നോ പാർക്കിംഗ് ബോർഡുകൾ നീക്കം ചെയ്ത് കടയുടമ. ഗതാഗത തിരക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കടയുടെ മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ച ബോർഡ് ആണ് നീക്കം ചെയ്തത്.ആലുവയിലെ ചൈത്രം എന്ന ചിപ്സ് കടയുടെ ഉടമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരുന്നു ബോർഡുകൾ നീക്കം ചെയ്തത്. ഗതാഗത മന്ത്രി കെബി ഗണേഷ്കുമാറിന്‍റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആലുവ പൊലീസും ട്രാഫിക് പോലീസും ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ച ബോർഡ് ആണ് കടയുടമ നീക്കം ചെയ്തത്.

അതേസമയം സംഭവത്തിൽ ഗതാഗത മന്ത്രി ഇടപെട്ടു.സംഭവത്തിൽ അടിയന്തരമായി അന്വേഷണം നടത്തി നടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് ഗതാഗത മന്ത്രിയുടെ നിർദേശം. അഡീഷണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർക്കാണ് നിർദേശം നൽകിയത്.


Previous Post Next Post