സ്വർണവില ഉയർന്നു തന്നെ; അച്ചായൻസ് ഗോൾഡിലെ സ്വർണ്ണവില അറിയാം

 കൊച്ചി: ഇന്നും സ്വർണവിലയിൽ വർധന. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 240 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഗ്രാമിന് 30 രൂപ വർധിച്ച് 6615 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിവില. പവന് 52,920 രൂപയിലുമാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
വെള്ളിയാഴ്ച സ്വർണവില 54,080 രൂപയായി ഉയർന്നിരുന്നു. ശനിയാഴ്ചയിത് 1500 രൂപ കുറഞ്ഞ് 52,560 ൽ എത്തിയിരുന്നു
Previous Post Next Post