നിർത്തിയിട്ട ലോറി പിന്നോട്ടുരുണ്ടു..ഡ്രൈവർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം…സംഭവം മണർകാട്കോട്ടയം മണർകാട് നിർത്തിയിട്ട ലോറി പിന്നോട്ടുരുണ്ട് ഡ്രൈവർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം.തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ചന്ദ്രദാസ് (68 )ആണ് മരിച്ചത്.

ചായ കുടിക്കാനായി ലോറി നിർത്തിയിട്ട ശേഷം പുറത്തേക്കിറങ്ങിയപ്പോളാണ് അപകടം നടന്നത്.ലോറി പെട്ടെന്ന് പിന്നോട്ടുരുണ്ട് ചന്ദ്രദാസിന്റെ ദേഹത്തൂടെ കയറുകയായിരുന്നു.
Previous Post Next Post