ബാലരാമപുരത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളിയുടെ വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് വൻ മോഷണം…


തിരുവനന്തപുരം ബാലരാമപുരത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളിയുടെ വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് മോഷണം.30 പവൻ സ്വർണവും ,5000 രൂപയും കവർന്നു.ബാലരാമപുരം കോഴൂർ സ്വദേശിനി താരയുടെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത്.പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.


Previous Post Next Post