പാമ്പാടി വരിക്കാനിൽ പടിഞ്ഞാറേക്കര ആലീസ് രാജു (54) അന്തരിച്ചു.


പാമ്പാടി. വരിക്കാനിൽ പടിഞ്ഞാറേക്കര ആലീസ് രാജു (54) അന്തരിച്ചു. സംസ്ക്കാരം നാളെ ( വെള്ളി) 12 ന് ഇൻഡ്യാ ഫില ദൽഫിയ സുവിശേഷ ദൈവ സഭ കോത്തല സെമിത്തേരിയിൽ. 
ഭർത്താവ് പരേതനായ  ജോൺ , പരേത പാണക്കുന്നേലായ വാഴേപ്പറമ്പിൽ കുടുംബാംഗമാണ്. മകൾ. രാജിമോൾ
Previous Post Next Post