ഏറ്റുമാനൂർ ഗവ. ഐ ടി ഐ യിൽ വച്ച് 08.01.24 ( തിങ്കളാഴ്ച) പ്രധാനമന്ത്രി - നാഷണൽ അപ്രൻ്റീസ്ഷിപ്പ് മേള നടത്തപ്പെടുന്നു.


കോട്ടയം :ആർ ഐ സെൻ്ററിൻ്റെ
 ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഏറ്റുമാനൂർ ഗവ. ഐ ടി ഐ യിൽ വച്ച് 
08.01.24 തിങ്കളാഴ്ച
പ്രധാനമന്ത്രി - നാഷണൽ അപ്രൻ്റീസ്ഷിപ്പ് മേള 
നടത്തപ്പെടുന്നു.
 കോട്ടയം ജില്ലയിലെ
വിവിധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും 
പൊതുമേഖല, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും പങ്കെടുക്കും.
വിവിധ  ട്രേഡുകളിൽ *ഐടിഐ*
യോഗ്യത നേടിയവർക്ക് പങ്കെടുക്കാം.
മേള സ്ഥലത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ അന്ന്
രാവിലെ 9.30 മുതൽ 11.30 വരെ.
www.apprenticeshipindia.gov.in എന്ന site ൽ Login/Register- candidate എന്നീ ഓപ്ഷൻ വഴി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ upload ചെയ്ത് മേളയ്ക്ക് മുമ്പായോ മേളയ്ക്ക് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത ദിവസത്തിലോ RI സെൻ്ററിലെത്തി  രജിസ്ട്രേഷൻ  പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
ഫോൺ: 04812561803 ,
9495393932
Previous Post Next Post