നക്ഷത്രഫലം ജൂൺ 09 മുതൽ 15 വരെ സജീവ് ശാസ്‌താരംസജീവ് ശാസ്‌താരം 
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ ഏറെയായി മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളിലും TV ചാനലുകളിലും ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതനാണ് സജീവ് വി ശാസ്താരം ....ചങ്ങനാശേരി പെരുന്നയിൽ ഇദ്ധേഹത്തിൻ്റെ ജ്യോതിഷാലയം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് 
ഫോൺ   96563 77700അശ്വതി : പൂർവ്വികമായ സ്വത്തു ലഭിക്കുവാൻ യോഗം , അന്യരുമായി  സംസാരിച്ച്  വിരോധം സമ്പാദിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക .. പൊതുപ്രവർത്ത നരംഗത്ത് നേട്ടങ്ങൾ , ഗൃഹത്തിൽ മോടിപിടിപ്പിക്കലുകൾ ഉണ്ടാകും , സന്താനങ്ങൾക്കായി പണച്ചെലവ് . 

ഭരണി :  പുതിയ പദ്ധതികളില് പണം മുടക്കി  മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ  കൈവരിക്കും. അധി കാരികളില് നിന്ന് അനുകൂല തീരുമാനം ലഭിക്കും. ദാന്പത്യജീവിതത്തില് നിലനിന്നിരുന്ന അസ്വസ്ഥതകള് ശമിക്കും. വാഹനയാത്രകളില് ശ്രദ്ധ പുലര്ത്തുക. ഭവനനിര്മാണം പൂര്ത്തീകരിക്കുവാന് സാധിക്കും. ഉദരസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങള് പിടിപെടാനിടയുണ്ട്.

കാർത്തിക :   രോഗദുരിതങ്ങള് അനുഭവിക്കാനിടയുള്ള വാരമാണ്. ആരോഗ്യകാര്യത്തില് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഔഷധ സേവ വേണ്ടിവരും ,  ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തില് പ്രശ്നങ്ങള് ഉടലെടുക്കാം. ബന്ധു ജനങ്ങള് മുഖേന കലഹം ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. . സുഹൃത്തുക്കളുടെ വിവാഹത്തില് സംബന്ധിക്കും. വ്യവഹാരങ്ങളില് തിരിച്ചടിയുണ്ടായേക്കാം.

രോഹിണി : മ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗബാധയുണ്ടാകാന് സാധ്യതയുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസപരമായ നേട്ടങ്ങള് കൈവരിക്കും. മത്സരപ്പരീക്ഷകളില് നേട്ടം കൈവരിക്കും. സഹോദരങ്ങള്ക്കു നേട്ടം. സാമ്പത്തികമായി നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കും, ബന്ധുജന സഹായമുണ്ടാകും.

മകയിരം : കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് മോചനം ,  പ്രധാന തൊഴിലില് നിന്നല്ലാതെ ധനവരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കാം. വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങുവാന് സാധിക്കും. പരുക്ക്, രോഗദുരിതം എന്നിവ മൂലം ജോലികളില് നിന്നു വിട്ടുനിന്നിരുന്നവര്ക്ക് തിരികെ ജോലികളില് പ്രവേശിക്കുവാന് സാധിക്കും. ഔഷധങ്ങളില് നിന്ന് അലര്ജി പിടിപെടാനിടയുണ്ട്.

തിരുവാതിര : സ്നേഹിക്കുന്നവരില് നിന്ന് എതിര്പ്പ് നേരിടും. വ്യാപാരം, മറ്റു ബിസിനസ് എന്നിവയില് ഏര്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്ക്ക് സാമ്പത്തിക  വിഷമമുണ്ടാകും. ഒന്നിലധികം തവണ ദീര്ഘയാത്രകള് വേണ്ടിവരും. വിജയം ഉറപ്പാക്കിയിരുന്ന പദ്ധതികളില് തിരിച്ചടികള് നേരിടും.  പുണ്യസ്ഥല സന്ദര്ശനം നടത്തും .

പുണർതം :  ആരോഗ്യ പരമായ വിഷമതകൾ ശമിക്കും , രോഗദുരിത ശമനം. ജീവിതപങ്കാളിയില് നിന്ന് ഉറച്ച പിന്തുണ. പ്രണയബന്ധിതര്ക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തടസങ്ങള് ഉണ്ടാകാം. അനിയന്ത്രിത കോപം നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരും ,  മനസിനെ വിഷമിപ്പിച്ചിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളില് നിന്നു മോചനം.

പൂയം :  കുടുംബസമേതം യാത്രകള് നടത്തും. വിവാഹമാലോചിക്കുന്നവര്ക്ക് അനുകൂല ഫലം. സ്വന്തമായി ബിസിനസ് നടത്തുന്നവര്ക്ക് മികച്ച ലാഭം. യാത്രകള് കൂടുതലായി വേണ്ടിവരും. രോഗദുരിതങ്ങളില് വിഷമിക്കുന്നവര്ക്ക് ആശ്വാസം. ഭക്ഷണത്തില് നിന്നുള്ള അലര്ജി പിടിപെടും. 

ആയില്യം :   സുഹൃദ് സഹായം ലഭിക്കും  , സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ   ജോലി ലഭിക്കും.  വിവാഹാലോചനകളില് തീരുമാനമാകും,  ഉപഹാരങ്ങൾ ലഭിക്കും , സഹോദരഗുണം വർദ്ധിച്ചു  നിൽക്കും ,   ഏറ്റെടുത്ത പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് വിജയിക്കുവാന് കഴിയും. 

മകം :   പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തടസ്സം നേരിടും. തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം  അപവാദംകേൾക്കുവാനിടവരും , .  മറ്റുള്ളവരെ അന്ധമായി വിശ്വസിച്ച് അബദ്ധത്തില് ചാടാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാര്ഷിക മേഖലയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവര്ക്ക് അവിചാരിത നഷ്ടം. മുതിര്ന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് രോഗാരിഷ്ടതയുണ്ടാകാൻ  സാദ്ധ്യത
പൂരം :  പണമിടപാടുകളില് കൃത്യത പാലിക്കും. പ്രവർത്തനമികവിലൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ  പ്രീതി സന്പാദിക്കും. ഗൃഹത്തില് നവീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടക്കും. കുടുംബജീവിത സൗഖ്യം വര്ധിക്കും. പൊതുപ്രവര്ത്തനത്തില് മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കും.വിദ്യാർഥികൾക്ക് അനുകൂല വാരം . 

ഉത്രം :  സന്താനങ്ങൾക്ക് ഉപരിപഠനത്തിണ്  അവസരമൊരുങ്ങും , . കഫജന്യ രോഗങ്ങള് പിടിപെടാം. ദീര്ഘയാത്രകള് ഒഴിവാക്കുക. പണമിടപാടുകളിൽ നേട്ടം ,  പൈതൃക സ്വത്തിന്റെ അനുഭവമുണ്ടാകും.  മാനസിക പിരിമുറുക്കം ശമിക്കും . കുടുംബത്തിലെ  മുതിര്ന്ന ബന്ധുക്കള്ക്ക് അനാരോഗ്യം,  യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. 

അത്തം  :   ഏര്പ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളില് വിജയം.   തൊഴില്പരമായി ഉയര്ന്ന വിജയം കൈവരിക്കും, വിദേശത്തുനിന്നു നാട്ടില് തിരിച്ചെത്തും. പൊതുപ്രവര്ത്തനങ്ങളില് വിജയം. വരവിനൊപ്പം ചെലവുമധികരിക്കും. . വാക്കുതര്ക്കങ്ങളിലേര്പ്പെട്ട് അപമാനമുണ്ടാകും. കര്ണരോഗ ബാധ.

ചിത്തിര :    അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകള് വര്ധിക്കും. വാഹനയാത്രകള്ക്കിടയ്ക്ക് ധനനഷ്ടം സംഭവിക്കുവാനും സാദ്ധ്യത .    അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രോഗദുരിതങ്ങളില് നിന്ന് മോചനം. വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കള് മോഷണം പോകാനിടയുള്ളതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക  ബന്ധുക്കള് വഴി  നേട്ടം.

ചോതി :  ഔദ്യോഗികരംഗത്ത് നേട്ടമുണ്ടാകും. സഹോദരങ്ങള്ക്ക് അരിഷ്ടതകള്ക്കു സാധ്യത. ഉത്തരവാദിത്തം വര്ധിക്കും. ഊഹക്കച്ചവടത്തില് നേട്ടങ്ങൾ . ബന്ധുക്കളെ താല്ക്കാലികമായി പിരിഞ്ഞുകഴിയേണ്ടി വരും. . അവിചാരിതമായ ധനലാഭമുണ്ടാകും. . 

വിശാഖം :   പുതിയ  തൊഴിലിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയും . ജീവിതപങ്കാളിയുമായി നിലനിന്നിരുന്ന മാനസിക അകല്ച്ച ഇല്ലാതാകും. കലാരംഗത്തു പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവര്ക്ക് നേട്ടം. മറ്റുള്ളവരെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ,  ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തില് ശാന്തത, ജോലി സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും അനുകൂല മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. 
അനിഴം :   സുഹൃത്തുക്കളുമായി കലഹങ്ങള്ക്കു സാധ്യത. പണമിടപാടുകളില് ചതിവു പറ്റാന് സാധ്യത. പിതാവിന് അരിഷ്ടതകള്,  തൊഴിൽ പരമായി അനുകൂല സ്ഥിതി . വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നവർക്ക്  ഉത്തമ ബന്ധം ലഭിക്കുവാൻ അല്പം കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.

തൃക്കേട്ട :   അപ്രതീക്ഷിത ധനനഷ്ടം നേരിടും. വാഹനം, ഭൂമി എന്നിവ വാങ്ങാനുള്ള തീരുമാനം നീളും ,  ലഹരിവസ്തുക്കളില് താല്പര്യം വര്ധിക്കും. വിലപ്പെട്ട രേഖകള് കൈമോശം വരാനിടയുണ്ട്. കഴിയുന്നതും ദീര്ഘയാത്രകള് ഒഴിവാക്കുക, ബന്ധുജങ്ങളുമായി സംസാരത്തിലൂടെ വിരോധം ഉണ്ടാകുവാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ളതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക .

മൂലം :  ആരോഗ്യപരമായി നില നിന്നിരുന്ന വിഷമതകൾ ശമിക്കും , മുതൽ മുടക്കിയിരുന്ന പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് ധനലാഭമുണ്ടാകും. ഭക്ഷണസുഖം വര്ധിക്കും. കടങ്ങള് വീട്ടുവാന് സാധിക്കും.  ജീവിതപങ്കാളിയിൽ നിന്ന് മികച്ച പിന്തുണ എല്ലാക്കാര്യത്തിലും  ലഭിക്കും. സന്താനങ്ങള്ക്ക് ഉന്നമനമുണ്ടാകും. നേത്രരോഗ സാധ്യത.

പൂരാടം : തൊഴിലന്വേഷകര്ക്ക് അനുകൂല ഫലം, സ്വയം തൊഴിലു കളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക്  മികച്ച വിജയം, സുഹൃത്തുക്കളുടെ  ഇടപെടല് വഴി പെട്ടെന്നുള്ള കാര്യ സാധ്യം. വിവാഹാലോചകള് തീരുമാനത്തിലെത്തും. കടങ്ങള് വീട്ടുവാനും പണയ ഉരുപ്പടികള് തിരിച്ചെടു ക്കുവാനും സാധിക്കും. സഹോദരങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും. 

ഉത്രാടം :   പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് നേട്ടങ്ങൾ , മേലുദ്യോഗസ്ഥരില് നിന്ന് പ്രശംസ ലഭിക്കും. ഇരുചക്ര വാഹനത്താൽ  പരുക്കിനു സാധ്യത. വാഹനത്തി നോ വീടിനോ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ  വേണ്ടിവരും ,  സഹപ്രവര്ത്തകരുമായി നിലനിന്നിരുന്ന തര്ക്കങ്ങള് പരിഹൃതമാകും.  തടസങ്ങൾ  തരണം ചെയ്യുവാന് സാധിക്കും. 

തിരുവോണം : വിവാഹം ആലോ ചിക്കുന്നവർക്ക് മനസിനിണങ്ങിയ ജീവിതപങ്കാളിയെ ലഭിക്കും. ബന്ധുജനഗുണം വര്ധിക്കും.മനസ്സിൽ നിലനിന്നിരു ന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ സാദ്ധ്യമാകും ,  വ്യവഹാര വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാം, കൂടുതലായി യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും , സ്വജന ങ്ങളില് നിന്നുള്ള  സാമ്പത്തിക സഹായവും പ്രതീക്ഷിക്കാം, മംഗള കർമ്മങ്ങളിൽ  സംബന്ധിക്കും.

അവിട്ടം : സര്ക്കാര് ജീവനക്കാര്ക്ക്  അർഹതപ്പെട്ട പ്രമോ ഷന് ലഭിക്കും, തൊഴിലന്വേഷകർ  ഇന്റര്വ്യൂവില് നേട്ടം കൈവരിക്കും. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പുതിയ  ജോലി ലഭിക്കുവാനും സാധ്യത, ഉപരിപഠനത്തിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കും , സന്താനങ്ങളെക്കൊണ്ട് അനുഭവഗുണം, യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും, മാനസിക സംഘർഷം അനുഭവപ്പെടും. 

ചതയം :  സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കം അനുഭവപ്പെടും , ഉറ്റ സുഹൃത്തിന്റെ ഇടപെടല് മൂലം കടങ്ങൾ വീട്ടുവാൻ അവസരമൊരുങ്ങും,  നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നു കരുതിയിരുന്ന വസ്തുക്കള് തിരികെ ലഭിക്കും. വാസസ്ഥാനമാറ്റത്തിനു  സാദ്ധ്യത  നിലനിൽക്കുന്നു ,  ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലാഭിക്കാം ,  കൂടുതലായി പണച്ചെലവുള്ള കാര്യങ്ങളില് ഏര്പ്പെടും. പൊതുപ്രവര്ത്തകർക്ക്  പിന്തുണയേറും.  
പൂരുരുട്ടാതി : ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കും ,  ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. വാഹനത്തിനായി പണം മുടക്കേണ്ടി വരും. വിദേശയാത്രയ്ക്കുള്ള ശ്രമങ്ങള് വിജയം കൈവരിക്കും. സ്വന്തം ബിസിനസ്സിൽ  നിന്നു ധനലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം.. മത്സരപ്പരീക്ഷ, ഇന്റര്വ്യൂ ഇവയില് വിജയിക്കും. പുതിയ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾക്ക് പണം മുടക്കും, സന്താനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മാനസിക ഉത്കണ്ഠ . 

ഉത്രട്ടാതി : , എല്ലാക്കാര്യത്തിലും  അലസത മുന്നിട്ടു നിൽക്കും , . രാഷ്ട്രീയരംഗത്തു പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവര്ക്ക് എതിര്പ്പുകള് നേരിടേണ്ടി വരും. സഞ്ചാരക്ലേശം വര്ധിക്കും. ലഹരി വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുവാൻ  ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് കാര്യാ വിജയം , , അന്യരുടെ  ഇടപെടൽ  മൂലം കുടുംബത്തില് ചില്ലറ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം.   കേസ്, വ്യവഹാരങ്ങള് എന്നിവയിൽ വിജയം. 

രേവതി : അനാവശ്യമായ മനോവിഷമം അലട്ടും , ശാരീരികമായി എന്തെങ്കിലും അരിഷ്ടതകള് നേരിടും. ബിസിനസുകളില് നിന്ന് മികച്ച നേട്ടം.ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക്  സ്ഥലംമാറ്റം ഉണ്ടാകും.  ഗൃഹത്തില് ശാന്തത കൈവരും. കലാരംഗത്തു മികച്ച നേട്ടം. ദീര്ഘയാത്രകള് വേണ്ടിവരും. സ്വഗൃഹം വെടിഞ്ഞു താമസിക്കേണ്ടി വരും
Previous Post Next Post