കുവൈറ്റിൽ അനധികൃതമായി താമസിച്ചിരുന്ന പ്രവാസികളെ അഭയകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി


'

കുവൈറ്റ് സിറ്റി :  ബ്‌നീദ് അൽ-ഘറിൽ താമസിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ നമ്പർ 20-ൽ ബാച്ചിലേഴ്‌സ് താമസിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യാപകമായ പരിശോധന നടത്തുകയും നിരവധി പ്രവാസികളെ സർക്കാർ അഭയകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ഗാർഹിക തൊഴിലാളി വിസയിൽ (ആർട്ടിക്കിൾ 20) ധാരാളം പ്രവാസികൾ ബ്നെയ്ദ് അൽ-ഘറിലെ വിവിധ ബാച്ചിലർ താമസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സംഘം കണ്ടെത്തി. കുവൈറ്റ് ചട്ടം അനുസരിച്ച്, പ്രവാസി വീട്ടുജോലിക്കാർ അവരുടെ കുവൈറ്റ് സ്പോൺസറുടെ കൂടെ താമസിക്കണം.
വീട്ടുജോലിക്കാരായി. എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ലംഘിച്ചാണ് ഇവർ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് കെട്ടിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തി. മാനുഷിക വശം കണക്കിലെടുത്ത്, ഈ തൊഴിലാളികളെ ലേബർ ഷെൽട്ടറിലേക്ക് മാറ്റി.

Previous Post Next Post