വെള്ളൂർ പൈലിത്താനത്ത് (അച്ചൻസ് വില്ല ) വർക്കി ചെറിയാന്റെ ഭാര്യ അന്നമ്മ വർക്കി (തങ്കമ്മ ) നിര്യാതയായിവെള്ളൂർ : പൈലിത്താനത്ത് (അച്ചൻസ് വില്ല ) വർക്കി ചെറിയാന്റെ ഭാര്യ അന്നമ്മ വർക്കി (തങ്കമ്മ ) 91 വയസ്സ് നിര്യാതയായി സംസ്കാരം ഇന്ന് 4/1/24 വ്യഴാഴ്‌ച്ച 3 മണിക്ക് വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനക്കുശേഷം 4 മണിക്ക് സെന്റ് മേരീസ് കത്തിഡ്രലിൽ .മക്കൾ പി.വി.ചെറിയാൻ (രാജു ) വിനയമ്മ മരുമക്കൾ അന്നമ്മ (ആനി) വട്ടുകുന്നേൽ കോത്തല, ബാബു കുട്ടങ്കൽ വെള്ളൂർ .
Previous Post Next Post